Audyt biznesu - Budowanie strategii biznesowych

Audyt biznesu - Budowanie strategii biznesowych

Strategia biznesowa jest niezbędna, jeżeli chcesz kroczyć po ścieżkach kariery i działać w branży w umiejętny sposób, a nie po omacku. Dysponujemy narzędziami oraz wiedzą, dzięki którym możesz zaplanować wszystkie swoje działania w sposób umiejętny, nastawiony na osiągnięcie powodzenia.

Przygotujemy spójną strategię biznesową dla Twojego biznesu

Usługę kierujemy do właścicieli firm, członków zarządu oraz kadry kierowniczej. Przeprowadzimy działania, dzięki którym utworzysz model biznesowy dostosowany do specyfiki branży, w jakiej działasz. Uczestnicząc w procesie budowania strategii biznesowej ukształtujesz rzeczywistą organizację dla swojej firmy.

Zachęcamy, aby patrzeć na strategie biznesową ze znacznie szerszej perspektywy niż na biznesplan, który jest jedynie pierwszym krokiem podejmowanych działań. Spojrzenie musi być długoterminowe, konkretnie opisane i zawierać cele, wizje i marzenia, do których dążysz.

Elementy, które otrzymasz w ramach strategii biznesowej

  • Zidentyfikowanie i optymalizację procesów zachodzących w firmie mających wpływ na efektywność zarządzania
  • Optymalizację struktury organizacyjnej i jej funkcjonalności
  • Audyt każdego stanowiska pracy prowadzący do stworzenia kart stanowiskowych i sprecyzowania zakresu obowiązków pracowników
  • Działania optymalizacyjne w dziale sprzedaży prowadzące do wzrostu efektywności i marżowości poprzez obniżenie kosztów
  • Analiza otoczenia konkurencyjnego i określenie pozycji rynkowej Twojej firmy wraz z identyfikacją nisz
  • Poprawa wizerunku i percepcji marki poprzez identyfikację i eliminację przyczyn powstawania błędów i reklamacji
  • Przygotujemy plan strategiczny umożliwiający szybką adaptację założeń do aktualnej sytuacji rynkowej.
  • Planowanie strategii biznesowej rozkładamy w czasie. Nie myślimy o zaledwie kilku miesiącach, ale paru latach, które są kluczowe dla wdrożenia rozwiązań i dają czas na osiągnięcie wszystkich założeń.
  • Na bieżąco reagujemy na zmiany rynkowe, umiejętnie wprowadzamy modyfikacje, cały czas mamy kontakt z klientami, dla których przygotowywaliśmy strategie biznesowe.
  • Istotna jest bieżąca analiza wdrażanych procesów i dostosowywanie działań do realiów rynkowych. Proponujemy nie tylko analizy finansowe, ale również ryzyka.

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie realizacji strategii biznesowej.

Jakie korzyści uzyskasz współpracując z Creo Plus?

Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu strategii biznesowych dla klientów działających w różnych branżach. Dostrzegamy wiele płaszczyzn mogących wpłynąć na sukces lub niweczących starania. Przede wszystkim, zachęcamy, aby usystematyzować proces zarządzania wewnętrznego, uprościć model funkcjonowania firmy.

Dzięki temu, że ludzie, z którymi zaczniesz współpracować będą zmierzali w jednym kierunku, z dnia na dzień twoje przedsiębiorstwo będzie się rozwijało i podbijało rynek.

Tworzenie strategii biznesowej jest wieloetapowym procesem, nie da się efektów osiągnąć w ciągu miesiąca. Zwykle potrzeba nieco więcej czasu, aby zobaczyć rezultaty.

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, jakie szansę na rozwój ma twój biznes.