Projekty badawcze

Działania badawczo-rozwojowe, czyli B+R to bardzo ważna sfera w każdym przedsiębiorstwie, które chce być określane jako innowacyjne, twórcze i niepowtarzalne. Poszerzanie wiedzy naukowej jest kluczowe, tak samo jak zastosowanie posiadanych umiejętności w praktyce np. do ulepszania produktów czy wdrażania nowych technologii.

Działania badawcze są jednak bardzo kosztowne, na szczęście część kosztów możesz pozyskać z dotacji unijnych, w czym ci pomożemy.

Zachęcamy do podejmowania działalności innowacyjnej, której celem jest szukanie nowych rozwiązań mogących zmienić rynek nie do poznania.

Projekty badawcze

Dotacje na badania – analizy finansowe, ocena innowacyjności, kontakt z jednostkami naukowymi

Czy istnieje lepszy pomysł na rozwój jak poprzez naukę i zdobywanie wiedzy? Działania B+R są standardem w przypadku przedsiębiorstw, które chcą zasłynąć ze swojej innowacyjności. Ubiegając się o dotacje, masz szansę sfinansować część kosztów badań, które są niezbędne, gdy pracujesz nad nowymi rozwiązaniami.

Fundusze unijne udzielają wyjątkowego wsparcia innowacyjnym przedsiębiorcom. Z naszą pomocą poznasz ryzyko inwestycji, szanse na wygraną w konkursie. Przygotujemy szczegółowe analizy finansowe gwarantujące mierzenie sił na zamiary. W twoim imieniu skontaktujemy się z wymaganymi jednostkami naukowymi, w celu pozyskania informacji o ewentualnym wsparciu, jakie mogą ci zagwarantować naukowcy, jeżeli zdobędziesz środki na realizację celu.

Dla kogo B+R jest szansą na rozwój?

Najczęściej o dotacje unijne na projekty badawcze staramy się dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Także globalne koncerny zgłaszają zapotrzebowanie na pomoc przy ubieganiu się o dotacje na realizację innowacyjnych projektów badawczych.

Działania badawcze, które podejmują przedsiębiorstwa, w większości przypadków mają na celu poprawę poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Wykorzystanie rezultatów badań jest więc kluczowe, aby kraj, w którym działa firma mógł się rozwijać.