Doradztwo dla sektora rybactwa i rybołówstwa

Doradztwo dla sektora rybactwa i rybołówstwa

Konsulting dla sektora rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, w tym projekty Funduszu Europejskiego dla Rybactwa. Świadczymy doradztwo i pomoc prawną na rzecz organizacji rybackich.

Współpracujemy z uznanymi ekspertami i naukowcami z dziedziny rybactwa i nauk pokrewnych. Dzięki naszym wypracowanym kontaktom i doświadczeniu mierzymy się z innowacyjnymi i dochodowymi projektami międzynarodowymi.

Oferta

Usługi doradcze:

 • granty unijne i krajowe (kompleksowo)
 • projekty badawczo – rozwojowe (R&D)

Usługi eksperckie:

 • operaty rybackie
 • badania fizykochemiczne wody
 • badania ryb i innych organizmów wodnychmonitoring i inwentaryzacje
 • raporty oddziaływania na środowisko wodne inwestycji
 • ekspertyzy z zakresy ichtiologii, hydrobiologii i stanu jakości wód
 • połowy kontrolne ryb i innych organizmów wodnych
 • prowadzenie jeziorowej i rzecznej dokumentacji rybackiej

Szkolenia:

 • kreowanie innowacji, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami
 • ichtiologia, rybactwo, akwakultura