Audyt projektu unijnego

Audyt projektu unijnego

Audyt projektu unijnego jest bardzo ważnym działaniem, którego nie mogło zabraknąć w naszym portfelu usług. Umożliwia zaplanowanie działań, dzięki którym realizacja projektu na naprawdę dużą kwotę zakończy się sukcesem. Dzięki naszemu wsparciu uzyskasz przekonanie, że wdrożysz zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całość zakończy się sukcesem.

Efektem audytu projektu unijnego jest raport, który stanowi nie tylko podsumowanie, ale także może być punktem zwrotnym umożliwiającym jeszcze lepszą realizację przyszłych projektów. Pokazane zostaną wszystkie mocne i słabe strony Twoich działań, aspekty, które należy udoskonalić, aby w przyszłości nie popełniać błędów mogących rzutować na sukces projektu.

Posiadamy duże doświadczenie w kontroli i tworzeniu projektów unijnych. Z bardzo dużą starannością pracujemy nad każdym zleceniem.

Zakres audytu projektu unijnego

Celem przeprowadzania audytu projektu unijnego jest pozyskanie informacji na temat poprawności jego realizacji i wdrażania właściwych metod postępowania. Nasze działania obejmują:

  • sprawdzenie poprawności wdrożonych zaleceń oraz ewentualne wyeliminowanie już popełnionych błędów,
  • sprawdzenie ścieżki finansowo-księgowej projektu,
  • sprawdzenie poprawności procesów przetargowych,
  • kontrola poprawności księgowania wydatków i ocena kwalifikacji kosztów ponoszonych w trakcie projektu,
  • kontrola terminowego wykorzystania środków unijnych,
  • sprawdzenie wiarygodności wniosku z realizacją projektu,
  • kontrola metod monitorowania projektu,
  • sprawdzenie sposobu archiwizowania dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu.