Technologie i innowacje

Innowacyjna działalność przedsiębiorstw odnosi się do szeregu aspektów naukowych, technicznych, finansowych i komercyjnych. Każdy etap prowadzi do wdrożenia innowacji. Nie należy zapominać tutaj o działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która jest ważna z punktu widzenia rozwoju każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Kontakt z nami sprawi, że zaczniesz działać w sposób przemyślany, wykorzystasz nowe technologie, usprawnisz procesy produkcji i wejdziesz na wyższy poziom innowacji.

Pomożemy nawiązać ci kontakty z najlepszymi naukowcami. Ściśle współpracujemy m. in. z takimi instytucjami jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Łódzka, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Doradztwo techniczne

Możliwości współpracy:

  • Audyt innowacyjności i audyt technologiczny
  • Doradztwo techniczne
  • Kontakt z jednostkami naukowymi
  • Tworzenie innowacji
  • Mapa drogowa – Przemysł 4.0.
  • Optymalizacja procesów