Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością jest bardzo ważnym zagadnieniem, którego nie możesz bagatelizować w strukturze swojej organizacji. Wpływa na efektywność i elastyczność procesów. Podejmując właściwe działania możesz w prosty sposób spełnić potrzeby i oczekiwania klientów. Wykorzystując właściwe funkcje zarządzania w firmie osiągniesz cel i wkroczysz na wyższy etap prowadzenia działalności, dążąc jednocześnie do osiągnięcia sukcesu.

Usługi doradcze, Pozyskiwanie Funduszy Unijnych, Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi

Skuteczne zarządzanie jakością w strukturach firmy

Zarządzanie jakością jest niezbędne we współczesnym biznesie. Prowadzimy działania, których celem jest poprawa jakości produktów i usług, jak i całej organizacji. Każdy pracownik powinien dążyć do doskonalenia wykonywania własnych obowiązków i mieć świadomość, że przyczynia się w ten sposób do rozwoju firmy.

Zasady zarządzania jakością w firmie jest proste, ale niezwykle ważne jest ich uświadomienie wszystkim podmiotom decyzyjnym w strukturach przedsiębiorstwa. Kluczowe są:

 • skupienie na potrzebach i oczekiwaniach klienta,
 • jakościowe przywództwo,
 • zaangażowanie pracowników w zmiany wprowadzane w firmie,
 • podejście procesowe,
 • systemowe zarządzanie firmą,
 • ciągłe doskonalenie już wprowadzanych zmian,
 • podejmowanie decyzji na podstawie faktów, statystyk, analiz,
 • zarządzanie relacjami.

Najlepsze metody zarządzania jakością

W ramach zarządzania jakością przedstawimy szereg metod indywidualnie dostosowanych do sytuacji, w jakiej znajduje się Twoja firma. Omówimy najważniejsze związane z nią zagadnienia. Zachęcamy do otwartego podejścia do naszych pomysłów.

Przygotowane przez nas obszary działań to:

 • Księga jakości.
 • Wizja, misja, cel, katalog wartości.
 • Wdrożenie praktyk TQM.
 • Doskonalenie operacyjne na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Kroczący audyt wewnętrzny.