Dotacje

Pomagamy skompletować niezbędne dokumenty aplikacyjne do pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowujemy biznesplany oraz analizy finansowe potwierdzające innowacyjność, unikalność wprowadzanego na rynek produktu, co pozwala na bezproblemowe ubieganie się o dotacje unijne. Dbamy, aby każdy projekt miał dobrze przygotowaną dokumentację oraz analizę ryzyka oraz zagwarantowane prawidłowe rozliczenie i podsumowanie.

Etapy współpracy:

 • Wstępna analiza projektu
 • Dobór odpowiedniego konkursu
 • Pełne wsparcie podczas planowania inwestycji
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 • Rozliczenie projektu i kontakt z jednostką pośredniczącą
Rozliczenia projektów

W ramach projektów inwestycyjnych przyznane środki unijne można wykorzystać na:

 • Budowę nowego zakładu
 • Zakup linii technologicznych
 • Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń
 • Wdrożenie nowego gotowego innowacyjnego produktu
 • Obsługę prawną

W ramach projektów badawczych przyznane środki unijne można wykorzystać na:

 • Opracowanie nowego innowacyjnego produktu
 • Wynagrodzenie dla kadry badawczej
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)
 • Obsługę prawną projektu
 • Wynajem powierzchni badawczej
 • Koszty leasingu, wynajmu maszyn, koszty amortyzacji